معرفی آقای جام جین در شهر کیمدی ها (MR. JAAMJEAN)

آقای جام جین، مردی است 30 ساله، عاشق ورزش و مالک ورزشگاه شهر کیمدی ها. قهرمان ورزشی در رشته های مختلف از جمله بسکتبال، فوتبال، وزنه برداری، تنیس و اسکیت سواری. مالک ورزشگاه شهر کیمدی ها که با همسرش خانم سانتی ورزشگاه را اداره می کنند و سرگرمی اش زدن رکورد شاگردانش در زمان تمرین می باشد. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...