معرفی آقای پاکوبین در شهر کیمدی ها (MR. PAKOBIN)

آقای پاکوبین رفتگر شهر کیمدی ها. عاشق تمیزی و پاکیزگی. با کسانی که نظافت را رعایت نمی کنند برخورد جدی می کند. 🙂

برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...