معرفی بابیمدی در شهر کیمدی ها (BABIMDI)

بابیمدی، 50 ساله، مقرراتي، مثبت، وظيفه شناس و مهربان. بانکدار. تمامی افراد شهر او را بعنوان مردی راستگو و امین می شناسند و اموال خود را با خیالی راحت در بانک به او می سپارند. به نوعی امانت دار کل شهر است. شوهر و پدری نمونه و شهروندی قابل احترام. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...