معرفی خانم تیچی در شهر کیمدی ها (MISS TEACHI)

خانم تیچی، 37 ساله، خانمی بسیار با تدبیر و مدیر. اهل تعلیم و تربیت. معلم شهر. تربیت فرندان شهر برایش بسیار مهم است. در مدرسه گاهی بسیار مهربان و گاهی بسیار سخت گیر است اما سعی می کند در رفتارش تعادل را حفظ کند. بچه های شهر دوستش دارند و او را امین رازهای خود می دانند. بسیار علاقه مند تشکیل جلسات اولیا و مربیان است تا خانواده ها را از نحوه پیشرفت آموزشی فرزندانشان آگاه کند. با همه بچه ها توانسته ارتباط خوبی برقرار کند الا جانی که همیشه در حال شلوغ کردن و ترغیب بچه های دیگر به شیطونی کردنه اما به هر حال پیروز داستان همیشه خانم تیچی. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...