معرفی خانم سانتی در شهر کیمدی ها (MISS SANTI)

خانم سانتی، 28 ساله و همانند همسرش آقای جام جین ورزشکار و دارای مدال های ورزشی بسیار. به نوع و سبک زندگی و غذایی که می خورند بسیار اهمیت می دهد و مدام در حال محاسبه میزان امتیازات غذاهایی است که می خورند و مواظب است رژیم غذاییشان به هم نخورد. تماشای مسابقات ورزشی به همراه همسرش و تحلیل آن ها از بهترین سرگرمی هایش است. ازاینکه برای خانم ها در مورد سلامتی و ضرورت ورزش کردن حرف بزند لذت می برد. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...