معرفی خانم نامی در شهر کیمدی ها (MISS NUMY)

خانم نامی، 30 ساله، هنرمند و بسیار با سلیقه. کافه قنادی یامی را در کنار رستوران همسرش می گرداند و به تهیه بهترین و خوشمزه ترین دسر های شهر مشهور است. از تعریف و تمجید بسیار خوشش می آید و مدام در مورد مزه دسر هایش از مشتریانش سووال می کند و برای اینکه آن ها بیشتر تعریف کنند معمولن صحبت را با جمله : "فکر کنم امروز دسرم چیزی کم داشته باشد و به خوشمزگی همیشه نباشد!" شروع می کند و از آنجا که دسر ها همیشه خوشمزه هستند مشتریان شروع به تعریف و تمجید بیشتری می کنند. یکی از سرگرمی هایش رقابت با آقای یامی در تهیه بهتر خوراکی هاست و گاهی این رقابت به جر و بحث و دعوا هم می کشد که به سرعت هم تمام می شود و همه چی به صلح و صفا ختم می شود. خانم نامی 2 پسر دوقلو دارد که همیشه در حال بدو بدو هستند و گاهی این بدو بدو به اطراف میز مشتری ها هم می رسد و غرغر مشتریان را در می آورد. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...