معرفی خبرنگار بینگی در شهر کیمدی ها (MR. BINGI)

آقای  بینگی، خبرنگار شهر کیمدی هاست که مدام از این طرف شهر به اونطرف شهر می ره تا بتونه کلی خبر جمع کنه و به اطلاع اهالی شهر کیمدی ها برسونه. هر کجای شهر خبری باشه خودش را بینگی می رسونه.

برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...