معرفی سرباز پاپان در شهر کیمدی ها (SOLDIER PAAPAAN)

سرباز پاپان، پسری است 18 ساله که تازه مدرسه را تمام کرده و دارد دوران سربازی اش را در کنار کلانتر یاریس می گذراند. کمی دست و پا چلفتی است و هر وقت کلانتر یاریس صدایش می زند هول می شود و با حالتی پریشان، با ادای احترام در کنار کلانتر یاریس حاضر می شود. کمی فراموش کار است و وقتی کلانتر کاری ازش می خواهد به محض اینکه چند قدم از کلانتر یاریس دور می شود، یادش می رود که چه کاری باید انجام می داده! و به همین دلیل مدام داد کلانتر را در می آورد. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...