معرفی عمو کیمی در شهر کیمدی ها (UNCLE KIMI)

عمو کیمی پسر بابی دون و مامی دون و برادر بابیمدی است. نامش کیمی، 40 ساله، آرام و اهل مطالعه و خانواده دوست. شهردار شهر. سخنران بسیار خوب و همیشه به فکر آبادی و آبادانی شهر. اغلب در سطح شهر در حال حرکت است و ایرادات شهری را مورد نظر دارد و برای رفع آن ها اقدام میکند. از اینکه آسایش و آرامش شهری را برای مردم فراهم می کند بسیار خشنود است. ماهی یک بار همه مردم را در تالار شهرداری جمع می کند تا برایشان سخنرانی کند و آن ها را از اتفاقاتی که در دست انجام است آگاه سازد. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...