معرفی مامی دوون در شهر کیمدی ها (MOMYDOON)

مامی دوون، 65 ساله، عاشق تكنولوژي، هميشه در حال گردش و از همه جا خبر دارد. با عروس هایش بسیار دوست و مهربان است و گاهی در نبود پسرانش با عروس ها همراه شده و به شوخی پشت سر همسرانشان غیبت می کنند. اما از اینکه او عاشق فرندانش هست و به آن ها افتخار می کند کسی شک ندارد. همه نوه ها را دوست دارد ولی جانی نوه 15 ساله اش برایش جایگاه متفاوتی دارد. عاشق اختراعات اوست و همیشه او را بابت اختراعات عجیب غریبش تشویق می کند. وقتی از کارهای خانه خسته می شود دوست دارد کمی غر غر کند و بابی دون به غرغر هایش گوش کند و در نهایت برایش چای یا قهوه بیاورد و از او بابت خستگیش دلجویی کند. از اینکه همسر و فرزندانش تحت هر شرایطی به او احترام می گذارند و او را دوست دارند بسیار لذت می برد. تنها راز زندگیش داشتن دفتر خاطراتی است که همه چیز را در آن می نویسد و امیدوار است روزی آن را به چاپ برساند! برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...