معرفی نانی در شهر کیمدی ها (NAANY)

دختر کوچک خانواده کیمدی با نام نانی، 6 ساله، كنجكاو احساساتي، در عین ریزه میزه بودن قوی، باهوش ، جستجوگر و ماجراجو. دوست دارد سر از کار همه درآورد.نازنازي مامان و بابا. با وجودی که معمولن در خانه با برادرانش سر به سر میگذارد ولی به آن ها بسیار افتخار می کند. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...