معرفی پروفسور دان دان در شهر کیمدی ها

پروفسور دان دان همیشه در حال اکتشاف و اختراع . گاهی هم این اکتشافات و اختراعات خطرناک میشه و باعث دردسر. برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...