معرفی کلانتر یاریس در شهر کیمدی ها (YAARIS SHERIF)

کلانتر یاریس مردی 45 ساله، بسیار مقرراتی و نکته بین. هیچ کاری و هیچ حرفی از نظرش پنهان نیست و مدام در حال بازجویی از افراد دور و برش هست و به همه چی شک دارد. کمی عصبی است و این عصبی بودن گاهی باعث می شود نتواند منظورش را درست برساند و همه چی را عکس بگوید و به جای اینکه باعث ایجاد نظم و امنیت شود، باعث هرج و مرج میشود که نهایتن همه تقصیر ها را به گردن دستیارش سرباز پاپان می اندازد! برای شناخت بیشتر افراد شهر کیمدی ها، انیمیشن های شهر کیمدی ها را ببینید...